Blowerdoortest

Een luchtdichtheidstest is een test is om de luchtdichtheid van een gebouw na te gaan. Via zo’n test ga je na hoe makkelijk het voor lucht is om via kieren en spleten doorheen de schil van het gebouw te dringen.

Vaak refereert men naar een luchtdichtheidstest, door de term BlowerDoortest te gebruiken. Een BlowerDoor is een merknaam van de meest voorkomende apparaten, gebruikt om de luchtdichtheid van een woning te bepalen.

blowerdoor

Tijdens een luchtdichtheidstest wordt het gebouw in lichte onderdruk en overdruk gezet. Hiervoor zet men een aangepaste ventilator of “blower” in een deur of andere opening, zodat lucht respectievelijk naar binnen wordt gezogen of lucht naar buiten wordt geblazen.

De BlowerDoor meet dan de luchtstroom, dit is de hoeveelheid lucht die wordt in verplaatst.

Een Blowerdoor procedure bestaat uit zowel een kwantitatieve meting als een kwalitatieve controle van de uitgevoerde luchtdichtingswerken. Zowel de meting als de controle van de luchtdichtingswerken zijn van groot belang. Niet in het minst omdat men door de controle en het dadelijk oplossen van problemen (lekken) het resultaat vaak met 10% tot 30% kan verbeteren (naargelang de ernst van de gevonden luchtlekken). Onze experten hebben ook ervaring met luchtdichtheidswerken waardoor vrijwel alle lekken opgespoord kunnen worden.

Voor het opsporen van deze luchtlekken maken we steeds gebruik van:

  • Een thermografische camera
  • Rookgasbuisjes
  • Endoscopische camera

Infiltro® gaat bij iedere luchtdichtheidstest lekken in het te testen gebouw opsporen alvorens de eigenlijke test zal doorgaan.